Skip to main content

Gør kroket til ølkroket (tillægsreglerne)

Introduktion til ølkroket

Ølkroket er ikke nødvendigvis nemt de første gange, men når man først har fat i reglerne er det blandt de bedste drikkespil i verden! Ølkroketreglerne er en forlængelse af de normale kroketregler.

Vil man spille ølkroket skal man bruge en masse dåseøl. Grunden til at det skal være dåseøl, er at man skal kunne ramme dem med kroketkugler uden at de går i stykker. Man kan roligt regne med at man nok skal få drukket 2-3 rammer øl pr. spil.

Reglerne i ølkroket er meget mere indviklet, og der er flere småregler end man kan tælle til, så der er ikke andet at holde sig til basis reglerne og bruge fornuften når der er tvivl. En god ide er at aftale ølkroket reglerne gennem et hurtigt fake prøvespil.

Regler til almindelig kroket

Kroket spilles som regel på en bane der er ca. 30m lang og ca. 20m bred. Der kan dog være en masse sjov ved at designe en anden bane, men mere om det senere under "ølkroket". Spilleredskaberne består af lige så mange trækugler (af 8 cm i diameter) og trækøller, som der er deltagere i spillet, samt 10 buer (af ståltråd, højde over jorden 15 cm) og 2 målpæle (ca. 30 cm høje). Kroket går ud på, at man skal drive sin kugle gennem samtlige buer og ramme pælene efter de regler, der gælder for spillet. Banen skal passeres to gange, først på udturen i retning fra startpælen mod vendepælen og derefter på hjemturen, som foregår i modsat retning.

Kroket og ølkroket

Når banen er anlagt som på tegningen, kan spillet begynde. Først må det dog afgøres, i hvilken rækkefølge, der skal spilles. Dette kan gøres enten ved lodtrækning eller på den måde, at spillerne anbringer deres kugle i samme afstand fra startpælen, f.eks. ca. 3m. Alle spillerne slår nu samtidig deres kugle i retning mod pælen, idet de søger at komme til at ligge denne så nær som muligt. Den nærmeste bliver første spiller (nr. 1) og den, der ligger længst borte fra pælen bliver sidste spiller (nr. 4), medens de mellemliggende får henholdsvis nr. 2 og 3. Man kan dog også bare følge farverækkefølgen på de to pæle, hvor det derved er rød der starter. Der er både fordele ved at starte og ved at slutte, så derved er det næsten ligegyldigt. Dog skal det siges at i et hårdt spil ølkroket er det en del rare at starte, selvom at de andre også specifikt går efter en så længe man er foran.

Kuglen anbringes midtvejs mellem startpælen og bue 1 (min et kroket hovede fra pælen og buen). Kuglen slås gennem bue 1 (man må kun komme den rigtige vej igennem ellers tæller det ikke som kommet igennem), hvilket giver et frislag, men bedre er det i et slag at slå kuglen gennem både bue 1 og 2, da man herved opnår 2 frislag, af hvilke man kan benytte det ene til at gå i stilling til bue 3 og det andet til at gå gennem buen. Herfra slås kuglen til midterbuerne 4, der skal passeres i begge retninger som vist på tegningen. Ved at gå gennem midterbuen 1. gang opnår man 2 frislag (da man kommer i gennem 2 buer). Sådan fortsættes der til man er kommet igennem alle buerne i den rækkefølge som vist på tegningen. Man må gerne komme gennem flere af gangen hvis muligt, man er dog først igennem buerne når man kan få sin kroketkølle ned bagved kuglen som vist på nedenstående tegning.

Kroket og ølkroket

Man får et frislag mere efter hver bue man er kommet igennem altid. Hvis man ikke kommer i gennem en bue og har brugt alle sine slag, er det den næstes tur. Den næste spiller får kun et slag og sker der ikke noget der giver et slag mere er det den næste igen ens tur.
Når man når ned til vendepælen skal man rundt om den, bare en af vejene og så videre, men uden at ramme den, da det vil betyde man skal starte forfra i normal kroket, men i ølkroket er det noget helt andet der sker! Når man når ned til startpælen igen efter at have været oppe og vende ved vendepælen skal man bare ramme pælen, dvs. man skal ikke uden om eller rundt om den.

Hvis man rammer en af de andres kugler sker alt det sjove (i ølkroket). At ramme en af de andres kugler betyder at man må krokere dem væk, det vil sige at man har muligheden for at lægge sin egen kugle mere favorabelt og samtidigt ødelægge det lidt for de andre. Så snart man har ramt en af modstandernes kugler må man samle sin kugle op ligegyldigt hvor den ligger, placere den hvor som helst op af modstanderens kugle og dernæst krokere. På den måde kan man bruge det til også at komme fremad I spillet. Man må godt krokere en modstanders kugle ind I vendepælen. Man kan godt vælge ikke at krokere, men I ølkroket har dette en straf. Sker det tilfælde at man rammer flere kugler på et skud kan man krokere dem alle, dog kun I den rækkefølge de blev ramt, derved ender man med at ligge der hvor man krokerede den sidste , medmindre at man havde et slag for at være kommet igennem en bue tilbage. Der er to teknikker til at krokere med:

Kroket og ølkroket

Den faste krokade udføres ved at man anbringer sin egen kugle tæt op ad den krokerede kugle og derefter sætte en fod ovenpå ens egen kugle, således at denne ikke flyttes i slaget. Under udførelsen af såvel den faste som den løse krokade må man aldrig berøre modstandernes eller makkerens kugler med køllen - man flytter altså sin egen kugle hen til den krokerede kugle og ikke omvendt. Den faste krokade benyttes som oftest til at drive modstanderens kugle så langt ud af stilling som muligt. Man taber sin ret til at fortsætte slagserien, når den faste krokade mislykkes, dvs. at ens egen kugle ryger med i slaget.
Den løse krokade udføres ligesom ved den faste krokade ved at anbringe egen kugle tæt op ad den krokerede kugle, men man slår her uden at holde på kuglen med foden, og ens egen kugle løber således med i slaget. På den måde kan man med nogen øvelse - ved at anbringe sin kugle enten lige for eller lidt skævt for den krokerede kugle - dirigere begge kugler omtrent derhen, hvor man ønsker, de skal ligge.

Der er mange måder at bruge sin kølle, men reglerne er dog umiddelbart at man må gøre som man vil så længe at det er ens kølle der rammer trækuglen, derved også sagt at man ikke må skubbe eller føre sin kugle, da det skal være et slag.

Regler til ølkroket

Ølkroket tager som nævnt udgangspunkt i almindelig kroket, da det er de samme regler der bare er blevet meget mere udbygget.

Det er altid muligt at ændre og tilføje sine egne ølkroket regler og "straffe", samt ændre banens forløb og udfordringer. Erfaringen fortæller dog at et spil normal ølkroket med nedenstående regler ofte ender med at vare 1 time. Spillets længde er ekstremt afgjort af:

 • Antal spillere (ølkroket kan endda også spilles i hold, hvorved man kan have flere straffe med)
 • Hvor ondskabsfulde folk er med placeringerne af øl, samt at krokere andre spillere
 • Antallet af "straffe" der er
 • Om der er spillere med som er kvæulanter ved komplekse eller mange regler
 • Mængden af regler der ofte resultere i pauser.

Man bør derfor overveje at starte med et ølkroket spil hvor der ikke er for mange ekstraregler.

Reglerne i ølkroket er som udgangspunkt

 1. Ølkroket - Spillets gang
  1. Hver gang man kommer igennem én bue (ud over at få et ekstraslag) må man placere en øl et hvilket som helst sted på banen.
  2. Der må ikke placeres øl foran de to første buer i første runde. Herved kan alle komme ordentlig fra start, uden at den der starter kan "låse" de andre inde.
  3. Hvis man rammer sin modstanders kugle, kan man vælge imellem at krokere, eller modtage et ekstra slag som skal bruges med det samme.
  4. Man skal rundt om vende-pinden for enden af banen, og der startes ikke forfra hvis den rammes (som nogle spiller med). Rammer man selv vende-pinden med sin egen kugle får man 1 straføl. Denne straf kan maksimalt udløses 2 gange.
  5. At blive krokeret ind i vende-pinden, udløser hverken 1 straføl til den rammende kugles ejerman, eller den person som krokerede dem ind i den.
  6. Hvis der bliver slået hul på en øl, skal denne øjeblikkeligt drikkes af spilleren der slog hullet. Ingen må spille videre før dette er gennemført!
  7. Når en spiller har gennemført og vundet, fortsætter de andre spillere og spiller færdig indtil der er en spiller/hold tilbage. Jo længere tid du spiller, jo flere straføl får du naturligvis.
 2. Ølkroket - Placering af øl
  1. En øl må aldrig placeres mere end længden af kroketkøllens hovede fra alle kanter og leder fra en bue eller kugle. Man vælger selv om man ønsker at placere alle øl man skal sætte på banen for hvert slag, eller ved afslutningen af ens tur.
  2. Bruger en spiller mere end 30 sekunder på at placere øl på banen efter deres tur, modtager de en straføl.
  3. Vælter en øl mens man sætter den på banen, rejses den blot op igen og skal derfor ikke drikkes. Hvis vinden vælter en dåse skal denne ligeledes blot rejses op.
 3. Ølkroket - Væltning af øl under spil
  1. Kommer man til at vælte en eller flere øl under spillet, skal den drikkes af den som væltede den. Dette gælder også hvis den vælter fordi den bliver ramt af en kølle (fx under et slag) eller man kommer til at sparke til den. Væltes flere øl, modtager man kun 1 straføl.
  2. Hvis en kugle vælter en eller flere øl, skal ejeren af kuglen som væltede øllen drikke den/dem. Hvis man er blevet krokeret ind i øllerne, skal ejeren af kuglen der væltede dem stadig drikke øllen/øllerne (og ikke den som krokerede).
  3. Hvis en spiller/hold sidder over (fordi spilleren har minimum 2 straføl), er der ikke nogen straf ved at blive krokeret ind i nogle øller af en anden spiller. Dog skal personen der krokerede spilleren ind i den/dem tage 1 øl hvis en eller flere øl væltede. Hvis man bliver krokeret og der ikke blev væltet nogen øl, er der ikke straføl til nogen af partnerne.
  4. Væltede øl, som ikke skulle drikkes af nogen rejses blot op igen der hvor de lander. Dette er fx hvis en spiller krokere en spiller der sidder over ind i 3 øl (hvorved de 2 af dem skal rejses op, da den sidste skal drikkes).
 4. Ølkroket - Håndtering af straføl (øl man selv eller ens kugle har væltet)
  1. Man må aldrig sætte en straføl fra sig, sætte den i en lomme eller lignende, eller bede en anden om at holde den. Heller ikke hvis der spilles i hold.
  2. Har man 1 straføl i hånden, kan man ikke bruge begge hænder til sit skud, før øllen er drukket. Man må gerne tage øllen fra den ene hånd over i den anden hånd.
  3. Har man 2 straføl i hånden, kan man ikke længere spille med og sidder derved over. Man sidder over indtil at man har drukket minimum 1 af de 2 øl, hvorved man har en hånd fri til at spille med igen. Ølkroket gælder derved om ikke at komme bagud!
  4. En enkelt spiller kan aldrig have eller modtage mere end samlet 4 straføl på samme tid. Alt over dette bliver annulleret og betragtet som ikke væltet. Man mister sin tur så længe man har mere end 1 øl.
 5. Ølkroket - Tillægsregler til hvis der spilles i hold (bemærk man bør øge antallet af straffe, da man lettere får drukket sine straføl)
  1. Man kan ikke overgive sin tur til sin holdkammerat. Det skal gå på ensartet skift mellem holdkammeraterne.
  2. Hvis en fra holdet ikke kan skyde (pga. for mange straføl), og det er blevet dennes tur, sidder hele holdet fast. Holdet kan ikke spille videre før spilleren hvis tur det er, igen er kampdygtig og har taget sin tur.
  3. Det er tilladt at lade sin holdkammerat tage en uåbnet straføl for sig (man lige har væltet), men man må ikke bede personen om holde ens egne straføl mens man skyder, eller overtage en åbnet straføl.

Mulige valgfri ølkroket tillægsregler

Det er nemt at gøre ølkroket lettere eller hårdere for spillerne. For at bruge nedenstående tillægsregler, skal man huske at aftale hvilke man bruger, så der er ikke er tvivl om reglerne før man starter!

Det er nemt at finde på sine egne ølkroket regler, som fx kan indebære man ændre på banen. Dette kunne være at grave et hul eller en grav og give straf for at falde ned i den som fx. tage et shot, drikke en ølbong eller en "Beer Hunter" (se regler under drikkespil i menuen).
Man kan også finde på mange andre strabadser som forhindringer man blot skal uden om, eller en bane der drejer om hjørnet. Måske med et træ i midten af banen :-)

Her følger nogle forslag for at ændre ølkroket sværhedsgraden for reglerne beskrevet ovenfor:

Gør ølkroket spillet mildere og hurtigere

 1. Max antal straføl en person kan have på samme tid, sættes ned fra 4 til 2 øl.
 2. Hvis man kommer til at vælte en eller flere øl ved at sparke til den eller vælte den med sin kroketstav, skal de ikke drikkes.
 3. Hvis man krokere nogen ind i 3 eller flere øl, skal den som krokerede en spiller ind i dem, tage den 1 af de 3 øl selv.
 4. I første spilleomgang, må der slet ikke placeres nogle øl på banen.
 5. Man må sætte sine straføl fra sig mens man skyder.
 6. Ølkroket spillet stopper efter første spiller er i mål. Alle tabere drikker den øl de er i gang med færdig, samt 1 straføl for ikke at vinde. Vinder skal ikke drikke evt. straføl ud over den de er i gang med.
 7. Hvis man krokere en kugle ejet af en spiller der sidder ude med for mange straføl ind i nogle øl, er der ikke nogen straf til hverken ejeren eller den som krokerede. Øller der væltes rejses blot op igen hvor de endte med at ligge. Herved kan man bruge spillere der sidder overs kugler til at rydde vejen for sig hvis der er øl i vejen.

Gør ølkroket spillet hårdere og længere

 1. Hvis man rammer sin modstanders kugle, kan man vælge imellem at krokere eller lade være. Det er ikke muligt at modtage et ekstra slag.
 2. Max antal straføl en person kan have på samme tid, sættes op fra 4 til uendeligt.
 3. I stedet for at man må placere 1 øl når man kommer igennem en bue, må man sætte 2 øl. Bemærk dette kræver 2 rammer øl mere!
 4. Hvis en spiller kaster op, får denne person en straføl til at skylle efter med.
 5. Hvis man krokere en kugle ejet af en spiller der sidder over (med mere end 1 straføl og derfor ikke kan spille) ind i nogle øl, bliver 1 af dem til straføl, og skal drikkes før spilleren igen kan være med.
 6. For hver 4 runder en spiller sidder over i træk, modtager de en straføl.

Husk at det vigtigste i ølkroket er ikke at komme bagud! Så kommer der flere forhindringer, man får sværere ved at vinde, sidder man over kommer der nemt tillægsstraffe mm. Så det er klogt at ligge hårdt ud!