Skip to main content

Skift eller afmonter radiator

Tappe vand af fyret - Afmontering af radiator

  1. Sluk husets fyret!
  2. Tap vandet af systemet på den dertil indrettede hane. Du kan enten smide det i spande, eller som de fleste har det indrettet en vandslange på studsen der smider det direkte i afløbet.
  3. Skil messingfittings ad på radiatoren i begge sider (start med den øverste), og løft radiatoren af. Vær opmærksom på at der vil løbe sort vand ud mens du flytter radiatoren. Ofte er det nok at tage det med et viskestykke. Et godt tip er at stille enden af radiatoren med samling i bunden på en træklods så vandet ikke løber ud.
  4. Du kan nu arbejde med væggen bag radiatoren eller skifte den til en ny radiator.

Varme på mens der arbejdes bag radiatoren (flere dage)

  1. Kør ned i dit byggemarked (eller en VVS'er) og køb propper der passer til de fittings radiatoren har på sig (husk at måle størrelsen). Du får også brug for "hestehår" til at slutte dysserne tæt. Disse skal bruges til at lukke røret/enden helt tæt igen.
  2. Vikkel lidt hestehår om rørets samling (som før løb ind i radiatoren) og skru propperne uden på.

Påfyldning af vand på fyret - Montering af radiator

  1. Hæld vand på systemet igen og tænde varme. Vandtrykket i vandhanen er langt højere end vandtrykket i centralvarmeanlægget, så du skal sørge for at stoppe påfyldningen når du når til maksimalt 2 bar (eller hvad der nu er markeret som det korrekte tryk på dit fyr). Lad vandet løbe stille og roligt på systemet.
  2. Tænd for husets fyr.
  3. Luft radiatorerne ud løbende. Dette gøres ved hjælp af en skruetrækker i toppen af radiatorens ene sider. Når du har luftet ud vil trykket i systemet være faldet igen, så når du er færdig med at lufte ud hælder du lidt ekstra vand på systemet, så trykket igen kommer op på den rigtige niveau. Bemærk at varmen ændrer trykket også, og det derfor kan være nødvendigt at påfylde eller tappe vand af fyret. Hold løbende øje.