Skip to main content

Genvejstaster

Her ses en liste over de vigtigste genveje ved brug af en PC med Window styresystem.

Windows styresystem genvejstaster

Win+E: Åben Windows Stifinder.
Win+D: Minimer alle programmer og tager en til skrivebordet.
Win+R: Kør programmer dialogboks.
Win+F: Viser "Søg: Alle filer".
Win+M: Minimer alle programmer.
Win+Shift+M: Fortryd minimering af alle programmer.
Win+TAB: Skift mellem åbne programmer (Ses i programlinien).
Win+CTRL+F: Viser "Søg efter Computer".
Win+Break: System egenskaber.
Ctrl+Esc: Åbner startmenuen (handy hvis du ikke har en Win tast).
Ctrl+Alt: Åbner Officelinien.
Ctrl+Esc og så Alt+M: Minimere alle vinduer.
Ctrl+Shift+Mus: Mens du trækker et objekt med musen, genvej oprettes.
Alt: Sætter tastaturets bevægelser i det åbne programs første dropdown.
Alt+F4: Lukker aktuelle vindue også Windows (I skrivebordet).
Alt+D: Placere cursor i adressebaren (fx stifinder og IE)
Alt+Tab: Skifter også mellem åbne programmer (Ses i boks).
Alt+Enter eller Alt+dobbeltklik: Egenskaber for en fil i stifinder.
Alt+Enter: Skifter mellem Vindue og Fuld skærm i DOS programmer.
Alt+Esc: Send det aktive vindue helt bagest.
Alt+F: Menuen Filer.
Alt+Bogstav fra menulinien: Åbner topmenu. Hold Alt inde for at se bogstav.
Alt eller F10: Aktivere menulinien.
F1, Win+F1 eller Alt+H: Hjælp.
F2: Omdøber det valgte emne, fx et ikon på skrivebordet eller en fil i stifinder.
F3: Søge efter fil eller mappe.
F4: Placere cursor i adressebar og åbner dropdown.
F5: Opdatere vindue.
F11: Fjerne alle toolbars og gør vindue så stort så muligt. Tryk igen for at komme tilbage.
Shift+Delete: Slette permanent uden at elementet flyttes til papirkurven.
Shift+F10: Åbner popupmenuen (højre tast).
Tab+Shift: For at gå til forrige formfelt fx på en hjemmeside eller næste celle i Excel.
Tab: Vælger det næste felt. Så skal musen ikke bruges når du skriver mails, udfylder formularer på nettet, eller mellem knapper i programmer.
Delete: Sletter markerede emne.
Tryk Shift nede når du indsætter en CD, dette forhindrer at CD'en afspilles automatisk.

Windows styresystem og alle andre programmer genvejstaster

Ctrl+Mus: Mens du trækker et objekt med musen, så kopierer du det i stedet for at flytte det.
Ctrl+A: Markerer alt.
Ctrl+C: Kopiere.
Ctrl+V: Sætte ind.
Ctrl+X: Klippe (bruges til at flytte markeret tekst/filer med - sættes ind med Ctrl+V).
Ctrl+Z: Fortryde sidste handling.
Ctrl+Home: Hop til toppen af listen eller dokumentet.
Ctrl+End: Hop til bunden af listen eller dokumentet.
Ctrl+pile op og ned: Hop 1 afsnit afgangen op eller ned i stedet for 1 linje.
Ctrl+pile højre og venstre: Hop 1 ord af gangen i stedet for et bogstav af gangen.
Ctrl+Shift+pile højre og venstre: Hop og marker 1 ord af gangen i stedet for at et bogstav af gangen.
Ctrl+Del: Slet fuldt ord til højre for.
Ctrl+Backspace: Slet fuldt ord til venstre for.
Esc: Annuller eller luk dialogboks.
Tab: For at gå til næste formfelt fx på en hjemmeside eller næste celle i Excel/Word.

Office programmer - Word, Excel, PowerPoint mm. genvejstaster

Bemærk der kan være forskel på genvejene på en dansk og engelsk version.

F4:
Gentag sidste handling (om det så er funktioner eller skrive den tekst du lige skrev)
F7:
Stavekontrol.
F12: Gem som (ikke gem) nyt dokument.
Ctrl+S: Gem ændringer.
Ctrl+L: Venstrestil tekst.
Ctrl+R: Højrestil tekst.
Ctrl+E: Centrer tekst.
Ctrl+N: Åben nyt dokument.
Ctrl+D: Håndter font og størrelse.
Ctrl+1: Enkelt linjeafstand (dvs. hvad programmet er opsat til at have som det).
Ctrl+2: Dobbelt linjeafstand
Ctrl+5: 1½ linjeafstand.
Shift+F3: Skift mellem stort begyndelsesbogstav, kun store bogstaver, eller kun små bogstaver, for markeret tekst.
Ctrl+Alt+C: Indsæt copyright logo.
Ctrl+F6: Hop mellem flere åbne Word-dokumenter.
Ctrl+Shift+N: Sæt til "normal" style.
Ctrl+Shift+C: Kopier tekst, men uden formatering som fx fed.
Ctrl+Shift+D: Dobbeltunderstreg.
Ctril+Alt+F: Indsæt fodnote.
Ctrl+P: Print siden.
Ctrl+H: Åben "søg og erstat" (engelsk)
Ctrl+F: Fed (dansk) eller Find (engelsk)
Ctrl+B: Fed (engelsk).
Ctrl+U: Understreget.
Ctrl+I: Italic (Kursiv).

Outlook genvejstaster

F3: Aktiver søgebaren og sæt cursor i den.
F9:
Send og modtag e-mails.
Ctrl+Enter: Afsend aktuelle e-mail du er ved at skrive.
Alt+K: Tjek om e-mailadresserne i modtagerfelterne er korrekte ud fra din adressebog (kræver cursor er i et af felterne).
Ctrl+1: Åben E-mails fanebladet.
Ctrl+2: Åben Kalender fanebladet.
Ctrl+3: Åben Kontakter fanebladet.
Ctrl+4: Åben Tasks (opgaver) fanebladet.
Ctrl+5: Åben Note fanebladet.
Ctrl+Shift+A: Opret ny begivenhed i kalender.
Ctrl+Shift+C: Opret ny kontakt i kontaktbogen.
Ctrl+Shift+M: Opret ny e-mail til afsendelse.
Shift+Delete: Slette email eller kontakt i liste uden at elementet flyttes til papirkurven.

Messenger genvejstaster

ESC: Lukker samtalen.
Alt+E: Åbner emotions valgmenu.

Photoshop genvejstaster

Ctrl+Alt+S: Ænde størrelse på valgt billede.
Ctrl+Alt+Shift+S:
Skab en web export version af billedet.
Ctrl++: Zoom ind på billede.
Ctrl+-: Zoom ud på billede.
]: Gør penslen/værktøjet større.
[: Gør penslen/værktøjet mindre.
Ctrl+0: Få billedet til at passe til skærmens størrelse.
Ctrl+N: Nyt billede.
Ctrl+Shift+N: Nyt lag (layer).

Firefox genvejstaster

Ctrl+L: Placer curser i adressefeltet.
Ctrl+N: Åben nyt browser vindue.
Ctrl+T: Åben nyt faneblad (tab).
Ctrl+Tab: Skift faneblad frem.
Ctrl+PageUp og Ctrl+PageDown: Skift faneblad tilsiderne
Ctrl+F4 og Ctrl+W: Luk faneblad.
Ctrl+F: Søg på hjemmesiden.
Ctrl+K: Placer curser i søgefeltet.
Alt+Left og Backspace: Tilbage i navigationen.
Alt+Right og Shift+Backspace: Frem i navigationen.
Ctrl+F5: Hård og fuld opdatering af vinduet (med frigivelse af caschen).
F5: Opdatere vindue (dog genbruges caschen delvist).
F11: Fjerne toolbars og sætter dem ind igen (ved klik mere).
Ctrl+Shift+F: Se taboversigt som grupper.
Tab: For at gå til næste formfelt en på en hjemmeside.