Skip to main content

PC Tips & Tricks

Finde netværks informationer og IP adresse i Windows

Under startmenuen i windows skrives der i "run" eller "kør" skrives først "cmd" for at åbne konsol. Herefter skrives "ipconfig /all" ("ipconfig" er nok).