Skip to main content

PC Tips & Tricks

Bloker IP adresser fra din hjemmeside med htaccess

Proceduren er at åbne notepad, skriv koden, gemme filen som ".htaccess", og placere den i roden af dit webhotel.

Mulige kommandoer:
Her ses eksempler på muligheder, husk at koden skal stå inde imellem start og slut "Limit" koderne!

Eksempel på dette er:
<Limit GET>
order deny,allow deny from 92.46.79.00
</Limit>

Her kan ses nogle eksempler der gør det muligt at skabe alle kombinationsmuligheder!

Kode Kodens funktion
order deny,allow Skal være med. Fortæller hvilke funktioner der bruges!
deny from 123.456.789.000 Nægter adgang for IP 123.456.789.000
deny from 456.078.90. Nægter adgang for alle IP'er der starter med 456.78.90. (456.78.90.000 til 456.78.90.999)
deny from .sol.dk Nægter adgang fra besøgende der kommer fra www.sol.dk
deny from all Nægter adgang for alle, så der fx kan åbnes for enkelte
allow from all Tillader adgang for alle, så der kan lukkes for enkelte
allow from 123.456.789.000 Tillader adgang for 123.456.789.000
Osv. osv. Man kan selv sammesætte eksempler ud fra ovenstående eksempler


Dem der ikke har adgang får vist en "403 Forbidden ("You do not have permission to access this site") error".